ЕКИПЪТ

Както всеки проект и за този, много голямо значение имат хората, които стоят зад идеята и неговото изпълнение.