Пред-проектно предложение, за реконструкция на заслон “Казана” в НП Пирин, на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Пистова спасителна служба”

Амортизацията на морално и технически остарялата конструкция на заслон “Казана” и липсата на по-сериозни предприети действия за нейното обновяване е очевидна.

Поради тези причини ние от “Пистова спасителна служба” решихме да сформираме доброволческа работна група за изготвяне на проект за осъвременяване на заслона, както и се ангажираме с неговото изпълнение. Нашата основна идея и цел е да запазим и усъвършенстваме функционалността на заслона. Като ключово място в планината, бихме искали да подобрим и пригодността му за условията на критична ситуация, когато се налага провеждането на спасителни акции в района.

Работната група, която сформирахме, се състои от планински спасители, планински водачи, алпинисти, научни изследователи, инженери, архитекти и строители, които споделят ценностите ни и предоставят своята гледна точка и опит за функционалността и надеждността на проекта за обновяване на заслона.

Средствата за осъществяване на този проект възнамеряваме да бъдат събрани по специално създадена набирателна сметка, която да обслужва нуждите на проекта и да гарантира пълна прозрачност за тяхното разходване. Пред-проектно предложение за реконструкция. В резултат, от доброволната дейност на сформираната работна група по проекта за реконструкция на заслон “Казана”, имаме следното предложение и визуализация на бъдещият нов заслон, съобразен със съвременните тенденция в архитектурно и технологично изграждане на подобен тип обекти във високите планински масиви в Европа и по света.

Размери на обновения заслон

Големината на реконструирания заслон “Казана” е изцяло съобразена със законовите разпоредби, касаещи подобни дейности на територията на НП “Пирин”. Целта е да не се променят застроителните параметри на съществуващия заслон, да се използват до максимална степен съществуващите основи и да не се навлиза допълнително в територията на парка.

Носеща конструкция и фундамент

Предвижда се носещата конструкция да бъде изградена от 5 броя рамки от стоманени профили. Основата ще бъде съобразена с наличната такава от предшестващия заслон. Новата носеща конструкция ще бъде стоманена, рамкова, изпълнена от пет броя основни рамки, хоризонтални укрепващи връзки, подходяща топло и хидроизолация и външна обшивка.

Външна обшивка

Материалите за външната обшивка са съобразени изцяло с особеностите на мястото и метеорологичните условия, характерни за високата планина. Ще бъде използвана поцинкована стоманена ламарина с устойчиво на външни влияния и надраскване полиестерно покритие, както и дървесина, устойчива на атмосферни влияния – сибирска лиственица. Цветът на ламарината ще е тъмно сив или черен. Между външната обшивка и интериорната облицовка се предвижда уплътняване с двукомпонентна топло- и хидроизолационна пяна.

Покрив

Материалите са същите като на външната обшивка по-горе. В допълнение се предвижда поставянето на два соларни панела, които да покрият нуждите от електрическо захранване за осветление, зареждане на телефони.

Вътрешна облицовка и мебели

Всички материали за интериора на заслона за подбрани с цел дълготрайност, устойчивост на употреба и добър външен вид – мебелен водоустойчив шперплат и метална, носеща конструкция на рамките на койките. Подът ще бъде покрит с подходящи настилки, устойчиви на износване и непързаливи. Предвижда се монтаж на седем броя койки, (работна) маса, която в аварийни ситуации, също да може да се използва като койка за пренощуване, и една пейка. Достъпът до всяка една от по-високо разположените койки ще се осъществява посредством стълба.

Прозорци и врата

За да може заслона да има нужните светлина и чист въздух предвиждаме голям панорамен прозорец, с изглед към северната стена на връх Вихрен, триъгълен покривен прозорец за допълнително светлина и малък прозорец над входната врата, който ще има възможност да се отваря навътре, за да може да влиза свеж въздух в помещението. Всеки един от прозорците ще представлява трислоен стъклопакет със специални стъкла, за минимална загуба на топлина от помещението.

Входната врата запазва настоящото си изложение предвид климатичните и теренни особености на мястото, където е построен заслона. Ще се отваря навътре и се предвижда автоматичен механизъм за затваряне, в случай, че някой би забравил вратата отворена. Материалът, от който ще бъде изработена, остава дърво.

Други

Предвижда се изграждането на мълниезащита, поставянето на аптечка за първа помощ, осветление, паник-бутон в случай на инцидент, одеала, табела с информация за надморската височина на заслона.

Снимки и визуализации

Необходими материали и количествено-финансова стойност

НОВА КОНСТРУКЦИЯ
Наименование на елементите и работите
Дължина/площ
Брой
Ед. Тегло Тегло Стойност
[м. (кв.м.)] [кг./м’ (кв.м.)] [кг.] [лв.]
А. Фундиране и подконструкция
I. Подложна маса
1. Надлъжни греди – стоманени профили IPE 140 2.00 2 12.9 52 115
2. Диагонали – винкел L 70x70x9 2.80 2 9.32 52 105
3. Анкерни шпилки 16
4. Химически анкер
II. Стоманена носеща конструкция
1. Главна носеща рамка – тип 1 – ст. профил UPN 120 12.75 2 24.7 630 1316
2. Главна носеща рамка – тип 2 – ст. профил UPN 120 13.40 2 24.7 662 1383
3. Вт. носеща рамка над прозорец – тип 1 – ст. профил UPN 100 12.00 1 24.7 296 619
4. Вт. носеща рамка над прозорец – тип 2 – ст. профил UPN 100 12.65 1 24.7 312 653
5. Хоризонтални греди тип 1- SHS 80×5 3.00 4 11.6 139 448
6. Хоризонтални греди тип 2- SHS 80×5 3.15 7 11.6 256 824
7. Вертикални елементи- SHS 80×5 3.30 5 11.6 191 616
III. Стоманени профили S235JRG2: кг. 155.82 2591
IV. Закладни елементи 7% кг. 11 181 379
V. Общо – Горещовалцувана стомана S235JRG2: кг. 167 2772 6081
VI. Външна обвивка
1. Обшивка – стоманена ламарина 4мм. 45.00 1 31.4 1413 957
2. Топлоизолация – двукомпонентна ПУ пяна 10см. 45.00 1 4.5 203 1575
VII. Интериор
1. Вътрешна ламперия – шперплат 21мм. 42.00 1 13.6 571 2100
2. Мебели от шперплат 40мм. 7.60 1 22.4 170 456
VIII. Общо тегло на основната конструкция кг. 5129 10713

Изготвил: инж. Димитър Пашов


ЗАБЕЛЕЖКА:
Всички дължини, площи и размери на сечния са приблизителни и предварително приети. Акуратни количества ще бъдат получени след уточняване на финалните проекти и извършване на необходимото статическо оразмеряване на конструкцията на заслона.

Необходими средства и срокoве
За осигуряване на материалите, хеликоптерен транпорт и заплащане труда на строителите, ще са нужни общо около 60 000лв.
Планираме и се надяваме новият заслон да бъде завършен до края на 2022г.
Дарения могат да бъдат направени на следната банкова сметка:

Банка: Обединена Българска Банка АД
BIC: UBBS BGSF
IBAN: BG76UBBS80021015111650
Бенефициент: Сдружение “Пистова Спасителна Служба”
Основание: за ремонт на заслон Казана

Направените към момента дарения, можете да следите в тази таблица.
Таблицата се обновява няколко пъти седмично. Имайте предвид, че не всички дарения се отразяват веднага.